Bài viết khác

Đuối nước 6/2018

Đuối nước 6/2018

  • 24/06/2018 07:31
  • 1107

E-Bơi làm mục "Điểm tin sông nước" từ rất lâu, chủ yếu thống kê các trường hợp đuối nước trong cả nước được báo chí đưa tin. Mục tin này chỉ muốn chỉ ra tác tác hại nặng nề của tai nạn đuối nước tới đời sống xã hội. Làm mãi, làm mãi oải quá nên bỏ dở vào 2012. Nay E-Bơi thấy cần khôi phục mục này, mong bà con theo dõi để lấy động lực học phòng chống đuối nước và học bơi. Trân trọng cảm ơn!