24/05/2009 15:20 483
Bơi ếch ThiềnVideo Clip từ YouTube

Gọi là "Bơi ếch Thiền" bởi vì vừa bơi ếch vừa Thiền. Đã là bơi ếch Thiền thì không quan tâm tới tốc độ, chỉ quan tâm bơi sao cho đẹp, cho nhịp nhàng, bộ phận cơ thể này cương thì bộ phận cơ thể kia nhu. Bơi ếch Thiền giúp con người thoải mái thư giãn, hòa mình vào nước, để mình là nước, nước là mình. Muốn vừa bơi vừa Thiền thì phải Biết mình - Biết nước - Biết kỹ thuật bơi lội. Bơi mà còn sợ nước, còn lo bị sặc thì làm sao mà Thiền?   

  • Biết mình;
  • Biết nước;
  • Biết bản chất chuyển động bơi lội; 
  • Biết cách hít thở khi bơi lội;  
  • Biết cách thả nổi & thư giãn;
  • Biết cách bơi chìm đầu (Lặn);
  • Biết chuyển động DỊCH CÂN KINH;
  • Biết chuyển động CÁ HEO (DOLPHINE). 
Và luôn nhớ

BÌNH TĨNH THÌ NỔI - HOẢNG LOẠN THÌ CHÌM


© E-Bơi

Chia sẻ:

Bài viết khác

Luyện đạp chân bơi ếch

Luyện đạp chân bơi ếch

  • 24/05/2009 14:54
  • 547

Nên nhớ, bàn chân người bé, không to và không có màng như chân ếch, nên muốn đạp nước hiệu quả, phải vặn mũi bàn chân ra phía ngoài để đạp nước bằng chính hai lòng bàn chân. Và cũng cần nhớ, khi co chân, nhớ co ở khớp gối, đừng co khớp hông, nếu có khớp hông, người sẽ bị giật lại phía sau, mông nhấp nhổm, lúc nổi lúc chìm trông rất xấu. E-Bơi quan sát thấy...