Bơi tự cứu Dịch cân kinh lan tới Bắc Giang
  • 03/07/2018 17:46

Bơi tự cứu Dịch cân kinh lan tới Bắc Giang

Nghĩ ra một kiểu bơi mà ai cũng có thể học được trong điều kiện Việt Nam hiện nay để phòng chống đuối nước là khá khó, nhưng phổ biến nó tới mọi miền của đất nước thì còn khó gấp vạn lần. Có thể nói là Thiên nan, vạn nan. Rất may, E-Bơi còn có những người tâm huyết cùng đồng hành trên con đường hướng tới mục tiêu "Cho một Việt Nam không còn trẻ bị đuối nước"...

  • 344

Clips A - Hướng dẫn học bơi (6+)
  • 16/06/2016 13:50

Clips A - Hướng dẫn học bơi (6+)

Chuỗi Clips A này chỉ dành cho đối tượng từ 6 tuổi trở lên. Trẻ sơ sinh và mẫu giáo sẽ được hướng dẫn trong Chuỗi Clips B và C tương ứng. Mọi thứ đều có trong trang web này hoặc trên YouTube hay Facebook.

  • 1028


Cùng nhau ta tập bơi
  • 28/09/2009 21:05

Cùng nhau ta tập bơi

  • 10