30/11/2013 10:44 121
Tài liệu bản quyền của E-Bơi
Từ một buổi sáng cuối tháng 10 không mấy đẹp trời năm 2006, khi gần 20 em học sinh bị chết đuối thiệt mạng ở Chôm Lôm, Côn Cuông, Nghệ An tới nay đã 7 năm trôi qua. Trong quãng thời gian đó E-Bơi đã cố gắng viết ra một mớ tài liệu về Phòng chống đuối nước và dạy bơi.     

Chia sẻ: