23/09/2014 16:04 165
Tép và Bông học bơi ở bể Hoàng Hoa Thám Hà Nội


Chia sẻ:

Bài nổi bật

Bài viết khác

Bể bơi ở Thôn Thượng, Thanh Liệt...

Bể bơi ở Thôn Thượng, Thanh Liệt...

  • 16/09/2014 19:44
  • 181

Đây là bể bơi của Học viện Quốc tế Bộ Công An. Bể khá dễ tìm song không có số. Muốn tới đó phải hỏi Thôn Thượng, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Tới hè này, bể đã mở được 2 năm. Trước bể chỉ dành cho người trong ngành CA, nay được kinh doanh mở cả cho người ngoài. Vì ở ngoài trời nên bể chỉ hoạt động trong các tháng hè, các tháng mùa đông, bể đóng cửa như bao bể ngoài trời khác...