E-Bơi Mail là chương trình dạy bơi qua thư điện tử của Trung tâm E-Bơi (Pi C&E). E-Bơi Mail hoạt động từ 1/4/2010 và tới 5/2011, đã có ~ 8000 học viên từ mọi miền tổ quốc và nước ngoài theo học.

 Dưới đây là một số gương mặt học viên E-Bơi Mail: