30/11/2010 09:42 205
Thở trên cạn và thở khi bơi
Nhiều người ngại tập bơi, do sợ bị sặc nước. Những người này khi xuống nước vẫn giữ thói quen hít thở bằng mũi như trên cạn. Cần biết rằng thở khi bơi khác với thở trên cạn. Khi bơi, lúc đầu ở dưới nước, phải thở ra bằng mũi, và khi đầu nhô khỏi mặt nước, phải thở vào bằng miệng. Cũng có thể bơi và giữ cho đầu cao hơn mặt nước để hít thở bằng mũi, nhưng như thế khá khó, nhất là đối với người mới tập bơi.

1 - Thở trên cạn:
2 - Thở khi bơi:


 


HÃY "NÓI KHÔNG VỚI CHẾT ĐUỐI"
bằng cách:
Đừng quên

ĐỂ TRẺ CHẾT ĐUỐI LÀ TỘI CỦA NGƯỜI LỚN


 
 

© E-Bơi 

 

Chia sẻ:

Bài viết khác

Tập thở nhờ ảnh động

Tập thở nhờ ảnh động

  • 24/11/2010 15:59
  • 203

Tao vừa dốt về hình hoạ, vừa dốt về máy tính nên chỉ lọ mọ làm được cái ảnh động như thế này. Tuy nhiên, học thở khi bơi không khó, nên hy vọng là mọi người có thể nhìn vào đây mà tập theo được. Nguyên tắc thở khi bơi chỉ đơn giản là, trên mặt nước thì há to miệng thở vào còn dưới mặt nước thì thở ra từ từ bằng mũi. Khối người không biết cách thở này mà thành sợ nước...