01/07/2018 20:15 230
13 - Trắc nghiệm

 

 


Chia sẻ:

Bài viết khác

12 - Trắc nghiệm

12 - Trắc nghiệm "Thoát hiểm sông nước"

  • 01/07/2018 20:15
  • 366

Đã bao giờ bạn nghĩ, dùng chẳng mong muốn, sẽ có ngày bạn gặp một tai nạn nào đó như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, cháy nổ, điện giật...? Đã bao giờ bạn nghĩ cần biết trước những kiến thức thoát hiểm để sử dụng khi cần? Tri thức là sức mạnh!