Máy tập bơi - Swimming machine
  • 07/07/2009 05:12

Máy tập bơi - Swimming machine

Không có bể bơi, người ta nghĩ ra cách tập bơi trên cạn với cái máy như thế này. Gọi là máy chứ cấu tạo rất đơn giản: Một thanh ngang, gắn với hai chân chống làm thành một cái "bàn". Người nằm trên thanh ngang, ấn tay kéo thả hai cái dây trước mặt, làm cho thân người trượt lên trượt xuống. Đây là cách mô phỏng động tác tay của bơi ếch. Sức nặng của cơ thể trên bàn trượt...

  • 179