01/07/2014 15:31 198
Học bơi với 5 Biết - Biết Nước (2)
Giống người lính ra trận
Phải tìm hiểu kẻ thù
Người học bơi “Biết nước”
Học nhanh, bơi êm ru
 
Nước có thể mềm, rắn
Tùy lực tác động vào
Nhẹ quá? - Không bơi được!
Mạnh quá? – Tay đau sao!
 
Nước dìm hay đẩy nổi
Vật, người rơi xuống đây?
Khối lượng riêng, tùy thuộc
Đâu to, béo, tròn, gầy...
Phần đông rơi xuống nước
Bị nước đẩy nổi lên
Do lực “Ác-Si-Mét”
“Bác này” nhiều người quen
 
Nước truyền nhiệt rất tốt
Ngày nóng tắm mát ngay
Ngày đông lại giá buốt
Ai dám xuống bơi đây?
 
Nhưng đang lúc nóng nực
Mồ hôi vã khắp người
Chớ nhảy ùm xuống tắm
Cảm đột ngột, dễ toi.
 
Mặt nước đánh lừa khéo
Che lấp bao cát, bùn,
Tảng đá, gai góc... đợi
Thấy? Không thể không run!
 
Hệ hô hấp dễ sặc
Khi téo nước lọt vào
Nếu bạn cần không khí
Phải vươn, thở trên cao
 
Nước có lực cản lớn
Phố ngập, lội biết ngay
Giảm tiết diện bơi tới
Là lướt nước như bay
 
Nước khúc xạ rất mạnh
Mở to mắt vẫn mờ
Kính bơi cần sắm sẵn
Nhìn được khỏi lơ ngơ
 
Nước có thể chảy rối
Cuộn giảm tốc độ bơi
Khéo làm nước chảy trượt
Vừa bơi vừa ngắm Trời
 
Nước – Điểm tựa chậm trễ
Không phản ứng tức thời
Đạp, quạt xong phải đợi
Từ từ, người mới trôi
 
Ra bể bơi là thấy
Người giỏi, bơi nhẹ nhàng
Người mới, toàn dùng sức
Téo mệt em xin hàng!
 
Giống người lính ra trận
Phải tìm hiểu kẻ thù
Người học bơi “Biết nước”
Học nhanh, bơi êm ru./.
 
© Copyright Pi C&E Co., Ltd.

 
 
 
 

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Bài viết khác

Học bơi với 5 Biết - Biết Mình (1)

Học bơi với 5 Biết - Biết Mình (1)

  • 01/07/2014 15:28
  • 174

Giống chiến binh ra trận Mạnh, yếu phải biết mình Người học bơi nên học “Biết mình” – Giống chiến binh! Cao nhất trong cơ thể Là bộ não – Trí khôn Nếu sử dụng nó tốt Học bơi sẽ nhanh hơn