03/06/2015 06:49 220
Kỹ thuật Bơi tự cứu
“Kỹ thuật Bơi tự cứu”
Chỉ là vẩy hai tay
Rồi nhô lên hụp xuống
Bơi trong nước cả ngày
 
“Bơi tự cứu” giúp bạn
Giữ bình tĩnh thế nào
Khi bị rơi xuống nước
Phải hít thở ra sao
 
“Bơi tự cứu” giúp bạn
Cách lợi dụng lực nâng      
Của nước để thả nổi
Ngắm Trời xanh mấy tầng
 
“Bơi tự cứu” giúp bạn
Biết sử dụng đôi tay
Quạt vươn đầu lên thở
Ôi sao tuyệt thế này! 
 
“Bơi tự cứu” rât tuyệt
Cho người chưa biết bơi
Học nhanh nhanh đi bạn
Để yên tâm yêu đời./.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Kỹ thuật bơi tự cứu" trên VTV6
Gọi là "Bơi tự cứu" là vì đây là kỹ năng, kỹ thuật của E-Bơi dành cho người không biết bơi khi chẳng may bị rơi xuống nước. Các bạn không biết bơi cần học kỹ thuật này để tự bảo vệ mình, chứ lúc nguy hiểm mà ỷ vào người khác kiểu chuyền bóng "Tiqui - Taka", đẩy mạng sống của mình cho người khác chịu trách nhiệm là không ổn téo nào.
 
 
 

Chia sẻ: