Học bơi với 5 Biết - Biết Thở (3)
 • 01/07/2014 15:35

Học bơi với 5 Biết - Biết Thở (3)

E-Bơi luôn nhắc nhở
Thở quan trọng ra sao
Với người học bơi lội
Nghe tưởng chuyện tầm phào

Thở ai mà chả biết
Sinh ra là thở rồi
Không khí chạy qua mũi
Đơn giản chỉ thế thôi

 • 159

Học bơi với 5 Biết - Biết Nước (2)
 • 01/07/2014 15:31

Học bơi với 5 Biết - Biết Nước (2)

Giống người lính ra trận
Phải tìm hiểu kẻ thù
Người học bơi “Biết nước”
Học nhanh, bơi êm ru

Nước có thể mềm, rắn
Tùy lực tác động vào
Nhẹ quá? - Không bơi được!
Mạnh quá? – Tay đau sao!

 • 181

Học bơi với 5 Biết - Biết Mình (1)
 • 01/07/2014 15:28

Học bơi với 5 Biết - Biết Mình (1)

Giống chiến binh ra trận
Mạnh, yếu phải biết mình
Người học bơi nên học
“Biết mình” – Giống chiến binh!

Cao nhất trong cơ thể
Là bộ não – Trí khôn
Nếu sử dụng nó tốt
Học bơi sẽ nhanh hơn

 • 155

Cùng nhau ta tập bơi
 • 22/06/2013 18:18

Cùng nhau ta tập bơi

Cùng nhau ta tập bơi,
Kiểu bơi đơn giản nhất,
Gọi tên Bơi tự cúu,
Sáng chế chính E-Bơi.

Quạt tay vươn người lên,
Đầu vươn ra khỏi nước,
Miệng há lấy ô-xy.
Quá yên tâm rồi!

 • 150

 • 09/05/2013 13:27

Học bơi trên cạn?

 • 158

 • 09/05/2013 13:23

Dòng nước cuốn xa bờ

 • 120
E-Bơi giúp học PCCĐ bằng thơ
 • 20/05/2011 05:07

E-Bơi giúp học PCCĐ bằng thơ

Việc đưa bơi lội trở thành môn học bắt buộc trong trường học là một cố gắng lớn của xã hội. Tuy nhiên, không phải trường nào, địa phương nào cũng có đủ bể bơi để mọi học sinh có thể học bơi. Trong tình hình ấy, chỉ cần giáo dục cho trẻ nhỏ, học sinh ý thức phòng tránh, tai nạn sông nước, là cũng có thể giảm thiểu được những tai nạn sông nước không đáng có. Giáo dục có thể là...

 • 315