Học bơi đâu có khó gì...
  • 04/05/2011 20:20

Học bơi đâu có khó gì...

Đối với trẻ sơ sinh, bơi lội là chuyện nhỏ như con thỏ, là chuyện của tạo hóa ban cho. Ai mà không biết bơi từ khi nằm trong bụng mẹ chứ? Lớn lên chút thì bơi lội chỉ là các trò chơi với nước mà thôi. Học thổi bong bóng để cảm nhận độ nhớt, lực cản của nước, tập nhúng mặt vào chậu tạo cảm giác đầu bị chìm trong nước,

  • 108

Mẹ ơi con muốn học bơi...
  • 23/04/2011 13:59

Mẹ ơi con muốn học bơi...

Mẹ ơi con biết, lội bơi từ khi, nằm trong bầu bí, mẹ mang hài nhi, Rồi một hôm con ra đời, mặt trời như sáng hơn. Bà mừng mắt lấp lánh cười, và chim chóc hót vui, Và mặt đất rất yên lành, dìu con vững bước đi trong từng nhịp chân. Và từ khi con ra đời, mẹ bận quên không cho con luyện tập thêm. Rồi con sợ nước, rồi con sợ bơi.

  • 105

Học bơi nhờ
  • 26/02/2011 16:46

Học bơi nhờ "The Cup of Life"

Để không ai còn bị đuối nước, Nào hãy nghĩ về bơi để biết bơi, Phao là cái phổi sao ta phải cuống? Tay là mái chèo, giúp chúng ta bơi, Hãy nhớ như in trong tim, nước dâng chúng ta lên trên, Nước không dìm bạn chìm, nếu bạn không cuống lên, Hãy nhớ như in trong tim, tay quạt xuống, đầu vươn cao, Há to miệng thở vào là bạn sẽ sống thôi. Đừng có cuống lên! Đừng có cuống lên!

  • 121