Học bơi nhờ
  • 26/02/2011 16:46

Học bơi nhờ "The Cup of Life"

Để không ai còn bị chết đuối, Nào hãy nghĩ về bơi để biết bơi, Phao là cái phổi sao ta phải cuống? Tay là mái chèo, giúp chúng ta bơi, Hãy nhớ như in trong tim, nước dâng chúng ta lên trên, Nước không dìm bạn chìm, nếu bạn không cuống lên, Hãy nhớ như in trong tim, tay quạt xuống, đầu vươn cao, Há to miệng thở vào là bạn sẽ sống thôi. Đừng có cuống lên! Đừng có cuống lên!

  • 73

E-Bơi giúp PCCĐ bằng thơ
  • 19/06/2010 07:45

E-Bơi giúp PCCĐ bằng thơ

Việc đưa bơi lội trở thành môn học bắt buộc trong trường học là một cố gắng lớn của xã hội. Tuy nhiêu, không phải trường nào, địa phương nào cũng có đủ bể bơi để mọi học sinh có thể học bơi. Trong tình hình ấy, chỉ cần giáo dục cho trẻ nhỏ, học sinh ý thức phòng tránh, tai nạn sông nước, là cũng có thể giảm thiểu được các tai nạn sông nước không đáng có. Giáo dục có thể là...

  • 99