Clips C - Hướng dẫn bố mẹ tự dạy con tuổi mẫu giáo tập bơi
  • 16/06/2016 13:48

Clips C - Hướng dẫn bố mẹ tự dạy con tuổi mẫu giáo tập bơi

Chuỗi Clips C này chỉ dành cho trẻ mẫu giáo (19 tháng tuổi tới dưới 6 tuổi). Trẻ sơ sinh và tiểu học, người lớn sẽ được hướng dẫn trong chuỗi Clips A và B tương ứng. Mọi thứ đều có trong trang web này hoặc trên YouTube hay Facebook.

  • 1108