24/07/2018 07:52 736
Trò chơi 3 - Vừa bơi vừa hát

Mục đích: Giúp các em biết kết hợp thở với hoạt động của chân tay; hiểu khái niệm "Mặt nước hở nguy hiểm".   
 
Thiết bị hỗ trợ:
 
  • 4-5 đoạn dây, mỗi đoạn 3-5 m hoặc thay bằng ghế băng;
  • Một số tranh ảnh trong đó có “Mặt nước hở nguy hiểm”;
  • Một số cốc, bát đựng nước.
Cách chơi:
 
Chơi hệt như trò chơi 2 nhưng mỗi thành viên của nhóm cầm một cốc nước đổ gần đầy rồi khom người, nghiêng cốc để miệng thổi bong bóng và ngân ư ư theo một bài hát nào đó và “bơi nhấp nhô” qua đoạn sông căng dây sang phía đối diện. Khi qua đoạn dây cuối cùng, người chơi vẫn giữ cốc nước ở một tay còn tay kia chọn một bức ảnh “Mặt nước hở nguy hiểm” và “bơi” về bờ bên này với cách thức như trước.
 
Trong một thời gian nhất định, đội nào không đánh đổ nước và lấy được nhiều bức ảnh đúng là đội thắng cuộc. Người nào ngừng ngân ư ư khi ở dưới nước, đánh đổ nước thì bị loại và đội đó phải cử người khác xuất phát lại. Lấy sai ảnh, làm rớt nước ra sẽ bị trừ điểm. Có thể thay dây bằng các ghế băng và các em sẽ trèo qua các ghế băng thay vì cho việc nhô đầu qua dây.
 
Kết thúc trò chơi, giáo viên sẽ nhắc lại cho các em biết sự khác nhau về cách thở khi bơi lội và cách thở khi đi lại trên cạn, nhắc lại khái niệm "Mặt nước hở nguy hiểm".
 
© E-Bơi, Giấy chứng nhận bản quyền tác giả Số 4928/2013/QTG 
 

    

AN TOÀN ĐUỐI NƯỚC & BƠI LỘI 
  • Cần phổ cập rộng khắp Gói 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Cần nhận thức rằng biết bơi không đảm bảo an toàn đuối nước vì thế, thay vì học bơi nên  học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Học Phòng chống đuối nước là việc đơn giản, không tốn kém như học bơi, gia đình nào cũng có thể tự thực hiện, không phụ thuộc vào người khác, không trở thành gánh nặng cho xã hội; 
  • "Để trẻ em không còn đuối nước", các bộ ngành liên quan cần thay đổi cách làm. Nếu vẫn cứ lấy học bơi (ếch) là trọng tâm thì bức tranh đuối nước của Việt Nam sẽ vẫn u ám dài dài;
  • Phải học PCĐN vì TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
  • NGUYÊN TẮC THOÁT ĐUỐI TỐI ƯU: CHỦ ĐỘNG TRÁNH XA CÁC  TÌNH THẾ NGUY HIỂM  


Chia sẻ: