24/07/2018 07:52 31
Mục đích: Giúp các em biết kết hợp thở với hoạt động của chân tay; hiểu khái niệm "Mặt nước hở nguy hiểm".   
 
Thiết bị hỗ trợ:
 
  • 4-5 đoạn dây, mỗi đoạn 3-5 m hoặc thay bằng ghế băng;
  • Một số tranh ảnh trong đó có “Mặt nước hở nguy hiểm”;
  • Một số cốc, bát đựng nước.
Cách chơi:
 
Chơi hệt như trò chơi 2 nhưng mỗi thành viên của nhóm cầm một cốc nước đổ gần đầy rồi khom người, nghiêng cốc để miệng thổi bong bóng và ngân ư ư theo một bài hát nào đó và “bơi nhấp nhô” qua đoạn sông căng dây sang phía đối diện. Khi qua đoạn dây cuối cùng, người chơi vẫn giữ cốc nước ở một tay còn tay kia chọn một bức ảnh “Mặt nước hở nguy hiểm” và “bơi” về bờ bên này với cách thức như trước. Trong một thời gian nhất định, đội nào không đánh đổ nước và lấy được nhiều bức ảnh đúng là đội thắng cuộc. Người nào ngừng ngân ư ư khi ở dưới nước, đánh đổ nước thì bị loại và đội đó phải cử người khác xuất phát lại. Lấy sai ảnh, làm rớt nước ra sẽ bị trừ điểm. Có thể thay dây bằng các ghế băng và các em sẽ trèo qua các ghế băng thay vì cho việc nhô đầu qua dây.
 
Kết thúc trò chơi, giáo viên sẽ nhắc lại cho các em biết sự khác nhau về cách thở khi bơi lội và cách thở khi đi lại trên cạn, nhắc lại khái niệm "Mặt nước hở nguy hiểm" . 

Chia sẻ: