24/07/2018 07:59 29
Mục đích: Giúp các em biết tập trung để kết hợp thở với hoạt động của chân tay.   
 
Thiết bị hỗ trợ:
 
  • 4-5 đoạn dây thừng, mỗi đoạn 3-5 m;
  • Một vài chiếc đĩa nhựa, bóng nhựa.
Cách chơi:  
 
Chơi hệt như trò chơi số 2 nhưng mỗi thành viên của nhóm khi vượt sông sẽ vừa đội trên đầu một chiếc đĩa nhựa trong đó có vài quả bóng nhựa nhỏ, tượng trưng là súng ống của lính thủy. Người chơi vừa ngân ư ư vừa vượt sông sao cho rổ bóng không bị đổ.
 
Kết thúc trò chơi, giáo viên sẽ giải thích cho các em biết sự khác nhau về cách thở khi bơi lội và cách thở khi đi lại trên cạn cũng như hiện tượng phân tâm khi phải thực hiện nhiều nhiệm vụ một lúc mà người bơi hay gặp khi mới tập bơi.

Chia sẻ: