24/07/2018 07:59 836
Trò chơi 4 - Lính thủy vượt sông

Mục đích: Giúp các em biết tập trung để kết hợp thở với hoạt động của chân tay.   
 
Thiết bị hỗ trợ:
 
  • 4-5 đoạn dây thừng, mỗi đoạn 3-5 m;
  • Một vài chiếc đĩa nhựa, bóng nhựa.
Cách chơi:  
 
Chơi hệt như trò chơi số 2 nhưng mỗi thành viên của nhóm khi vượt sông sẽ vừa đội trên đầu một chiếc đĩa nhựa trong đó có vài quả bóng nhựa nhỏ, tượng trưng là súng ống của lính thủy. Người chơi vừa ngân ư ư vừa vượt sông sao cho rổ bóng không bị đổ.
 
Kết thúc trò chơi, giáo viên sẽ giải thích cho các em biết sự khác nhau về cách thở khi bơi lội và cách thở khi đi lại trên cạn cũng như hiện tượng phân tâm khi phải thực hiện nhiều nhiệm vụ một lúc mà người bơi hay gặp khi mới tập bơi.
 
© E-Bơi, Giấy chứng nhận bản quyền tác giả Số 4928/2013/QTG 
 

    

AN TOÀN ĐUỐI NƯỚC & BƠI LỘI 
  • Cần phổ cập rộng khắp Gói 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Cần nhận thức rằng biết bơi không đảm bảo an toàn đuối nước vì thế, thay vì học bơi nên  học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Học Phòng chống đuối nước là việc đơn giản, không tốn kém như học bơi, gia đình nào cũng có thể tự thực hiện, không phụ thuộc vào người khác, không trở thành gánh nặng cho xã hội; 
  • "Để trẻ em không còn đuối nước", các bộ ngành liên quan cần thay đổi cách làm. Nếu vẫn cứ lấy học bơi (ếch) là trọng tâm thì bức tranh đuối nước của Việt Nam sẽ vẫn u ám dài dài;
  • Phải học PCĐN vì TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
  • NGUYÊN TẮC THOÁT ĐUỐI TỐI ƯU: CHỦ ĐỘNG TRÁNH XA CÁC  TÌNH THẾ NGUY HIỂM  


Chia sẻ: