07/09/2018 08:46 862
Trò chơi 1 - Cứu đuối thông minh

Mục đích: Giúp các em biết:
 
 • Cứu người đuối nước là một việc vô cùng nguy hiểm, không biết cách cứu thì bản thân có thể bị thiệt mạng 
 • Ứng xử hợp lý khi gặp người đuối nước. Nói chung, tuổi nhỏ, sức yếu không nên nhảy bừa xuống nước mà tìm mọi cách để đứng cứu trên bờ   
 
Cách chơi:    
 
 • Chọn 1, 2 em đóng vai người bị đuối nước, vùng vẫy, la hét kêu cứu ở một khoảng trống
 • Giáo viên hô to hỏi: Có cứu không? 
 • Các em đọc câu thơ:  
Gặp người bị nạn nơi sông
Nếu không bơi giỏi thì không nên liều
Nhanh chân nhanh miệng ta kêu
Gọi người đến cứu là điều không ngoan
 
 • Giáo viên hô to: Gọi người là gọi ai?
 • Các em đọc câu thơ:    
Nếu có người bị ốm
Đuối nước, gãy chân tay...
Xe cứu thương tôi gọi
115 tới ngay!  
 
 • Giáo viên hô to hỏi: Còn có thể gọi ai nữa:
 • Các em trả lời: Bố mẹ. thầy cô giáo, người lớn...  
 
© E-Bơi, Giấy chứng nhận bản quyền tác giả Số 4928/2013/QTG
 

    

AN TOÀN ĐUỐI NƯỚC & BƠI LỘI 
 • Cần phổ cập rộng khắp Gói 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
 • Cần nhận thức rằng biết bơi không đảm bảo an toàn đuối nước vì thế, thay vì học bơi nên  học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
 • Học Phòng chống đuối nước là việc đơn giản, không tốn kém như học bơi, gia đình nào cũng có thể tự thực hiện, không phụ thuộc vào người khác, không trở thành gánh nặng cho xã hội; 
 • "Để trẻ em không còn đuối nước", các bộ ngành liên quan cần thay đổi cách làm. Nếu vẫn cứ lấy học bơi (ếch) là trọng tâm thì bức tranh đuối nước của Việt Nam sẽ vẫn u ám dài dài;
 • Phải học PCĐN vì TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
 • NGUYÊN TẮC THOÁT ĐUỐI TỐI ƯU: CHỦ ĐỘNG TRÁNH XA CÁC  TÌNH THẾ NGUY HIỂM  

Chia sẻ: