05/06/2009 06:10 1938
Clip bơi ếch (2)
Gọi là bơi ếch bởi vì chân và tay người quạt và đẩy nước giống như chân và tay con ếch khi bơi. Trong bơi ếch, lực đạp nước của chân lớn hơn nhiều lực quạt nước của tay, và tốc độ bơi ếch sẽ do kỹ thuật đạp chân quyết định. Tay quạt nước chủ yếu làm cho đầu nổi lên mặt nước để thở. Muốn bơi ếch tốt, cần phối hợp chân và tay nhịp nhàng, đúng thời điểm. Phối hợp chân tay không đúng, lực nọ triệt tiêu lực kia làm không bơi được mà rất mệt.   


 


Video Clip từ YouTube


  • Biết mình;
  • Biết nước;
  • Biết bản chất chuyển động bơi lội; 
  • Biết cách hít thở khi bơi lội;  
  • Biết cách thả nổi & thư giãn;
  • Biết cách bơi chìm đầu (Lặn);
  • Biết chuyển động DỊCH CÂN KINH;
  • Biết chuyển động CÁ HEO (DOLPHINE). 
Và luôn nhớ

BÌNH TĨNH THÌ NỔI - HOẢNG LOẠN THÌ CHÌM


© E-Bơi 


Chia sẻ:

Bài viết khác

JimmyDShea dạy bơi ếch

JimmyDShea dạy bơi ếch

  • 24/05/2009 15:41
  • 1618

Học bơi ếch là học cách bơi sao cho giống con ếch. Muốn bơi giống con ếch thì phải biết mình giống ếch ở điểm nào, khác ếch ở điểm nào. Điều này chả cần xuống nước mới biết. Cứ ngồi trên cạn mà nghĩ. Vì thế E-Bơi mới có Slogan " Hãy nghĩ về bơi để biết bơi". Khi nghĩ chán, biết hết hoặc gần hết mới xuống nước kiểm nghiệm những điều mình nghĩ.  Học như thế chắc chắn...