Kỹ thuật
  • 24/09/2007 09:35

Kỹ thuật "Bơi ếch Tớ"

Con ếch chỉ bơi một kiểu, nhưng người học ếch lại sáng tạo ra nhiều kiểu khác nhau. Cứ ra bể bơi bạn sẽ thấy, ếch ông bơi khác ếch bà, ếch bố bơi khác ếch mẹ, ếch chàng bơi khác ếch nàng, ếch cái bơi khác ếch đực, ếch tây bơi khác ếch ta ... Vậy tớ sẽ bơi ếch "Tớ" và kỹ thuật "Bơi ếch Tớ" sẽ như thế nào?

  • 2286