08/10/2018 14:18 1939
Bơi tự cứu lan tới trường học

Phòng chống đuối nước và Bơi tự cứu từ từ lan tỏa tại Bắc Giang. Học mấy thứ này đơn giản lắm, chỉ sau một buổi học là nhận thức của học sinh đã khác. Các em học là tránh nguy hiểm sông nước, chứ không phải học để rồi đối đầu với hiểm họa sông nước, đối đầu với Hà Bá. 
 
 


SÁCH THAM KHẢO


 


 
 


AN TOÀN ĐUỐI NƯỚC & BƠI LỘI 
  • Cần phổ cập rộng khắp Gói 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Cần nhận thức rằng biết bơi không đảm bảo an toàn đuối nước vì thế, thay vì học bơi nên  học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Học Phòng chống đuối nước là việc đơn giản, không tốn kém như học bơi, gia đình nào cũng có thể tự thực hiện, không phụ thuộc vào người khác, không trở thành gánh nặng cho xã hội; 
  • "Để trẻ em không còn đuối nước", các bộ ngành liên quan cần thay đổi cách làm. Nếu vẫn cứ lấy học bơi (ếch) là trọng tâm thì bức tranh đuối nước của Việt Nam sẽ vẫn u ám dài dài;
  • Phải học PCĐN vì TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
  • NGUYÊN TẮC THOÁT ĐUỐI TỐI ƯU: CHỦ ĐỘNG TRÁNH XA CÁC  TÌNH THẾ NGUY HIỂM  

Chia sẻ:

Bài viết khác

Bơi tự cứu Dịch cân kinh lan tới Bắc Giang

Bơi tự cứu Dịch cân kinh lan tới Bắc Giang

  • 03/07/2018 17:46
  • 2213

Nghĩ ra một kiểu bơi mà ai cũng có thể học được trong điều kiện Việt Nam hiện nay để phòng chống đuối nước là khá khó, nhưng phổ biến nó tới mọi miền của đất nước thì còn khó gấp vạn lần. Có thể nói là Thiên nan, vạn nan. Rất may, E-Bơi còn có những người tâm huyết cùng đồng hành trên con đường hướng tới mục tiêu "Cho một Việt Nam không còn trẻ bị đuối nước"...