Sản phẩm đầu tiên của E-Bơi có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
  • 02/02/2009 20:18

Sản phẩm đầu tiên của E-Bơi có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

"Học bơi ở nhà với bác Tao Táo To" là sản phẩm E-Bơi đầu tiên được Cục bản quyền tác giả - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Đây là câu chuyện kể về hai cậu học trò được học bơi theo cách đặc biệt - học bơi ở nhà. Mặc dù viết về bơi lội, nhưng cuốn sách không đề cập tới kỹ thuật bơi sải, bơi ếch...

  • 1149