01/05/2011 11:14 693
Bát Tràng & Thiền viện Sùng Phúc


Chia sẻ:

Bài viết khác

Minh Hải Resort

Minh Hải Resort

  • 01/05/2011 08:01
  • 753

Minh Hải Resort gần ngay làng nghề Bát Tràng. Từ Hà Nội qua cầu Vĩnh Tuy, xuôi đường đê qua Thiền Viện Sùng Phúc đi một lèo là tới. Resort nằm phía tay trái đê, dĩ nhiên là thế. Khu này chắc rộng vài héc-ta, có chỗ câu cá, có nơi cho trẻ vui chơi, nặn vẽ đất sét, tô tượng. Có karaoke (không biết có tay vịn?), có Massage Chân & Body (biển hiệu ghi thế)... Rổi buổi trưa có ăn buffet...