Việc học PCCĐ và học bơi cho trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi) với E-Bơi được thực hiện qua 3 hoạt động sau: 
 
1 - E-Bơi trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn trẻ nhận diện, phòng tránh tai nạn sông nước, luyện tập và chơi các trò chơi phát triển thể chất, kỹ năng bơi lội;  

2 - E-Bơi huấn luyện, chuyển giao cho trường phương pháp, giáo trình dạy PCCĐ, học bơi, hướng dẫn các cô xây dựng phát triển, tổ chức các bài tập thể chất, các trò chơi liên quan tới bơi lội, tới môi trường nước để trường chủ động thực hiện;  
Lớp học tại Bees's Tiny College (95 Bùi Thị Xuân Hà Nội)Lớp học tại Mầm non Sao Việt (Xala Hà Nội)


3- E-Bơi tư vấn, hướng dẫn cho phụ huynh biết cách dạy trẻ phòng chống chết đuối, giúp trẻ làm quen với môi trường nước và học bơi, tại nhà, tại bể bơi khi có điều kiện.  

 
CÁC TRƯỜNG MẪU GIÁO CÓ NHU CẦU HỌC BƠI, HỌC PHÒNG CHỐNG CHẾT ĐUỐI 
CHO TRẺ XIN LIÊN HỆ VỚI E-BƠI
Địa chỉ mail: pi.company@gmail.com
 
 

 
Video Clip từ YouTube