"Trí khôn" cần cho mọi chuyện, kể cả bơi lội - Ảnh: Vũ Minh Chinh, E-Bơi  

Muốn PCCĐ hiệu quả, không thể chỉ học bơi, học bơi... mà trước hết cần phổ cập kiến thức PCCĐ đến từng nhà, từng gia đình. Nếu không như vậy, tính mạng của người có kiến thức, có kỹ năng vẫn có thể bị đe dọa bởi người không có kiến thức, không có kỹ năng trong tai nạn sông nước. Như vậy, lứa tuổi nào cũng cần học PCCĐ, học bơi. Tất nhiên mỗi lứa tuổi cần có cách bảo vệ, cần có chương trình học thích hợp.

Với E-Bơi, việc đào tạo cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ có thể thực hiện tại nhà, tại lớp mẫu giáo nhờ chỉ dẫn của bố mẹ, của cô giáo; còn cho học sinh tiểu học hoặc cao hơn có thể thực hiện ở trường thông qua giáo dục thể chất... Chỉ có như vậy số người bị chết đuối hàng năm mới giảm. Nếu cứ học bơi, học bơi dưới nước như hiện nay, thì mọi cố gắng chỉ là vô vọng.
 
Nghĩ cũng lạ, bơi phải xuống nước. Không có nước làm sao bơi? Nhưng học PCCĐ, học bơi sao cứ phải xuống nước? Lý luận kiểu này thì phải đốt nhà lên để tập PCCC hay phải oánh sập nhà cao tầng để tập phòng chống động đất là cái chắc.Bơi phải xuống nước, nhưng học PCCĐ, học bơi có thể học 100% trên cạn. Ai không tin cứ a lô cho E-Bơi.

Lưu ý: Với Picasa Slides Show, bạn có thể thoát khỏi chế độ "Auto Play" nhờ nút dừng hoặc các nút tua đi tua lại. Và như thế, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho từng Slide.


  • Biết mình;
  • Biết nước;
  • Biết bản chất chuyển động bơi lội; 
  • Biết cách hít thở khi bơi lội;  
  • Biết cách thả nổi & thư giãn;
  • Biết cách bơi chìm đầu (Lặn);
  • Biết chuyển động DỊCH CÂN KINH;
  • Biết chuyển động CÁ HEO (DOLPHINE). 
Và luôn nhớ

BÌNH TĨNH THÌ NỔI - HOẢNG LOẠN THÌ CHÌM


© E-Bơi