01/07/2018 20:15 3185
13 - Trắc nghiệm

 

 

 
 
 
 
    

AN TOÀN ĐUỐI NƯỚC & BƠI LỘI 
  • Cần phổ cập rộng khắp Gói 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Cần nhận thức rằng biết bơi không đảm bảo an toàn đuối nước vì thế, thay vì học bơi nên  học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Học Phòng chống đuối nước là việc đơn giản, không tốn kém như học bơi, gia đình nào cũng có thể tự thực hiện, không phụ thuộc vào người khác, không trở thành gánh nặng cho xã hội; 
  • "Để trẻ em không còn đuối nước", các bộ ngành liên quan cần thay đổi cách làm. Nếu vẫn cứ lấy học bơi (ếch) là trọng tâm thì bức tranh đuối nước của Việt Nam sẽ vẫn u ám dài dài;
  • Phải học PCĐN vì TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
  • NGUYÊN TẮC THOÁT ĐUỐI TỐI ƯU: CHỦ ĐỘNG TRÁNH XA CÁC  TÌNH THẾ NGUY HIỂM  

© E-Bơi


Chia sẻ:

Bài viết khác

12 - Trắc nghiệm

12 - Trắc nghiệm "Thoát hiểm sông nước"

  • 01/07/2018 20:15
  • 1948

Đã bao giờ bạn nghĩ, dùng chẳng mong muốn, sẽ có ngày bạn gặp một tai nạn nào đó như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, cháy nổ, điện giật...? Đã bao giờ bạn nghĩ cần biết trước những kiến thức thoát hiểm để sử dụng khi cần? Tri thức là sức mạnh!