05/05/2011 13:11 616
To WCDP 2011 in Danang
Hội nghị quốc tế phòng chống chết đuối năm 2011 được tổ chức tại Đà Nẵng từ 10 tới 13 tháng 5 năm 2011. Sẽ có nhiều người làm công tác phòng chống chết đuối của nhiều tổ chức từ phi chính phủ tới chính phủ của nhiều nước tham dự hội nghị này. E-Bơi cũng sẽ tham dự để học hỏi kinh nghiệm và tất nhiên cũng muốn chia sẻ những gì đạt được trong thời gian qua.
 
 
Dưới đây là những gì E-Bơi muốn chia sẻ với hội nghị:
 
 
 
 

 
 
 AN TOÀN ĐUỐI NƯỚC & BƠI LỘI 
  • Cần phổ cập rộng khắp Gói 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Cần nhận thức rằng biết bơi không đảm bảo an toàn đuối nước vì thế, thay vì học bơi nên  học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Học Phòng chống đuối nước là việc đơn giản, không tốn kém như học bơi, gia đình nào cũng có thể tự thực hiện, không phụ thuộc vào người khác, không trở thành gánh nặng cho xã hội; 
  • "Để trẻ em không còn đuối nước", các bộ ngành liên quan cần thay đổi cách làm. Nếu vẫn cứ lấy học bơi (ếch) là trọng tâm thì bức tranh đuối nước của Việt Nam sẽ vẫn u ám dài dài;
  • Phải học PCĐN vì TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
  • NGUYÊN TẮC THOÁT ĐUỐI TỐI ƯU: CHỦ ĐỘNG TRÁNH XA CÁC  TÌNH THẾ NGUY HIỂM  
 
 

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Bài viết khác

Viện trợ nhân đạo EC và CECI tài trợ E-Bơi in sổ tay...

Viện trợ nhân đạo EC và CECI tài trợ E-Bơi in sổ tay...

  • 29/12/2009 19:39
  • 556

Vừng ơi mở cửa... là những cố gắng của E-Bơi tác động tới Hệ thống quản lý Nhà nước với mong muốn thay đổi cách tiếp cận truyền thống, cho rằng cần dạy trẻ học bơi để phòng chống đuối nước. Trẻ được học bơi là tốt, song trong điều kiện hiện nay, việc đưa bơi lội vào trường khó khả thi. Thay vì học bơi ếch, bơi trườn sấp, trường học có thể dạy trẻ 10 Biết trong Phòng chống đuối nước, bao gồm cả Bơi tự cứu Dịch cân kinh mà E-Bơi đã bao năm đề nghị.