• 28/09/2018 09:34

Lỗ hổng chết người trong truyền thông

Đang cập nhật!

 • 721

 • 20/06/2018 10:31

Phòng chống đuối nước tại Sơn Động Bắc Giang

Vừng ơi mở cửa... là những cố gắng của E-Bơi tác động tới Hệ thống quản lý Nhà nước để thay đổi cách tiếp cận truyền thống, cho rằng cần dạy trẻ học bơi để phòng chống đuối nước. Trong điều kiện hiện nay, việc đưa bơi lội vào trường khó khả thi. Thay vì học bơi ếch, bơi trườn sấp, trẻ nên học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước mà E-Bơi đã bao năm đề nghị.

 • 1085


2018 - Tập huấn Bơi tự cứu trên diện rộng ở Bắc Giang (Đợt 1)
 • 04/06/2018 08:07

2018 - Tập huấn Bơi tự cứu trên diện rộng ở Bắc Giang (Đợt 1)

Vừng ơi mở cửa... là những cố gắng của E-Bơi tác động tới Hệ thống quản lý Nhà nước để thay đổi cách tiếp cận truyền thống, cho rằng cần dạy trẻ học bơi để phòng chống đuối nước. Trong điều kiện hiện nay, việc đưa bơi lội vào trường khó khả thi. Thay vì học bơi ếch, bơi trườn sấp, trẻ nên học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước mà E-Bơi đã bao năm đề nghị.

 • 2315

Thư gửi lãnh đạo NN VN (Vừng ơi lần 3)
 • 14/06/2017 00:00

Thư gửi lãnh đạo NN VN (Vừng ơi lần 3)

Năm 2009, E-Bơi đã một lần Vừng ơi mở cửa, gửi thư tới Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân, lúc đó đang kiêm cả Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo và một số lãnh đạo Nhà nước, để xuất việc đưa Phòng chống đuối nước và Bơi tự cứu vào phổ cập trong trường học. Tiếc là E-Bơi không được hồi âm. 11/2011, E-Bơi lại có để xuất "Đưa bơi lội vào trường học" gửi tới các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội và cũng không được hồi âm...

 • 1596

Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình học bơi
 • 29/10/2013 08:34

Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Ninh Bình học bơi

Vừng ơi mở cửa... là những cố gắng của E-Bơi tác động tới Hệ thống quản lý Nhà nước với mong muốn thay đổi cách tiếp cận truyền thống, cho rằng cần dạy trẻ học bơi để phòng chống đuối nước. Trẻ được học bơi là tốt, song trong điều kiện hiện nay, việc đưa bơi lội vào trường khó khả thi. Thay vì học bơi ếch, bơi trườn sấp, trường học có thể dạy trẻ 10 Biết trong Phòng chống đuối nước, bao gồm cả Bơi tự cứu Dịch cân kinh mà E-Bơi đã bao năm đề nghị.

 • 1379

Clips đào tạo HLV E-Bơi ở Ninh Bình
 • 14/10/2013 07:14

Clips đào tạo HLV E-Bơi ở Ninh Bình

Vừng ơi mở cửa... là những cố gắng của E-Bơi tác động tới Hệ thống quản lý Nhà nước với mong muốn thay đổi cách tiếp cận truyền thống, cho rằng cần dạy trẻ học bơi để phòng chống đuối nước. Trẻ được học bơi là tốt, song trong điều kiện hiện nay, việc đưa bơi lội vào trường khó khả thi. Thay vì học bơi ếch, bơi trườn sấp, trường học có thể dạy trẻ 10 Biết trong Phòng chống đuối nước, bao gồm cả Bơi tự cứu Dịch cân kinh mà E-Bơi đã bao năm đề nghị.

 • 1189

Sở, Phòng GD-ĐT Ninh Bình về thăm...
 • 26/09/2013 07:18

Sở, Phòng GD-ĐT Ninh Bình về thăm...

Vừng ơi mở cửa... là những cố gắng của E-Bơi tác động tới Hệ thống quản lý Nhà nước với mong muốn thay đổi cách tiếp cận truyền thống, cho rằng cần dạy trẻ học bơi để phòng chống đuối nước. Trẻ được học bơi là tốt, song trong điều kiện hiện nay, việc đưa bơi lội vào trường khó khả thi. Thay vì học bơi ếch, bơi trườn sấp, trường học có thể dạy trẻ 10 Biết trong Phòng chống đuối nước, bao gồm cả Bơi tự cứu Dịch cân kinh mà E-Bơi đã bao năm đề nghị.

 • 1127

E-Bơi Siêu ít nước tại Ninh Bìnn
 • 23/09/2013 07:35

E-Bơi Siêu ít nước tại Ninh Bìnn

Vừng ơi mở cửa... là những cố gắng của E-Bơi tác động tới Hệ thống quản lý Nhà nước với mong muốn thay đổi cách tiếp cận truyền thống, cho rằng cần dạy trẻ học bơi để phòng chống đuối nước. Trẻ được học bơi là tốt, song trong điều kiện hiện nay, việc đưa bơi lội vào trường khó khả thi. Thay vì học bơi ếch, bơi trườn sấp, trường học có thể dạy trẻ 10 Biết trong Phòng chống đuối nước, bao gồm cả Bơi tự cứu Dịch cân kinh mà E-Bơi đã bao năm đề nghị.

 • 1318

Hội nghị Sơ kết 1 kế hoạch liên tịch...
 • 11/09/2013 00:00

Hội nghị Sơ kết 1 kế hoạch liên tịch...

Vừng ơi mở cửa... là những cố gắng của E-Bơi tác động tới Hệ thống quản lý Nhà nước với mong muốn thay đổi cách tiếp cận truyền thống, cho rằng cần dạy trẻ học bơi để phòng chống đuối nước. Trẻ được học bơi là tốt, song trong điều kiện hiện nay, việc đưa bơi lội vào trường khó khả thi thì dạy cho các em biết phòng chống đuối nước với Bơi tự cứu thôi.

 • 1104