31/12/2010 20:55 471
Mẹo 3: Chú ý ép cổ tay - Tập với Karlyn Pipes-Neilsen
Tip 3: Wrist Awareness - Better Technique with Karlyn Pipes-Neilsen


Chia sẻ:

Bài viết khác

Mẹo 2: Định hướng ngón tay

Mẹo 2: Định hướng ngón tay

  • 31/12/2010 20:54
  • 485

Khi bơi tay hoạt động như một mái chèo. Muốn bơi được nhanh, ít tốn sức, "mái chèo" quạt nước phải có lực, phải cương nhu đúng lúc, và quỹ tích chuyển động của "mái chèo" phải hợp lý. Clip trong bài sẽ giúp người học hiểu cần phải tạo lực cánh tay mạnh cỡ nào, tạo hướng bàn tay và ngón tay ra sao để hình thành "càng cua", cũng như hướng của bàn tay khi quạt dưới nước.