Mẹo 2: Định hướng ngón tay
  • 31/12/2010 20:54

Mẹo 2: Định hướng ngón tay

Khi bơi tay hoạt động như một mái chèo. Muốn bơi được nhanh, ít tốn sức, "mái chèo" quạt nước phải có lực, phải cương nhu đúng lúc, và quỹ tích chuyển động của "mái chèo" phải hợp lý. Clip trong bài sẽ giúp người học hiểu cần phải tạo lực cánh tay mạnh cỡ nào, tạo hướng bàn tay và ngón tay ra sao để hình thành "càng cua", cũng như hướng của bàn tay khi quạt dưới nước.

  • 766Tập xoay người khi bơi
  • 31/12/2010 20:38

Tập xoay người khi bơi

  • 850