Máy tập tổng hợp
  • 26/12/2010 19:25

Máy tập tổng hợp

Thể dục có máy tập thể dục, bơi có máy tập bơi, tại sao không. Nhưng ở mình hiện nay hiện nay chưa có máy tập bơi, chắc phải đợi E-Bơi ra tay thôi. Thiết kế máy tập bơi chắc cũng giống thiết kế máy tập thể dục, không khó. Bơi chẳng qua là thể dục dưới nước. Mà đã là thể dục thì chân phải đạp, phải đá, tay phải quạt, phải kéo, người phải lúc vặn vẹo, lúc uốn éo bên này bên kia.

  • 1082
Tập cao khuỷu tay
  • 26/12/2010 18:59

Tập cao khuỷu tay

  • 796

  • 26/12/2010 18:56

free style pull

  • 706

  • 08/09/2010 21:35

Tập quạt tay trên cạn

  • 732


Máy tập bơi - Swimming machine
  • 07/07/2009 05:12

Máy tập bơi - Swimming machine

Không có bể bơi, người ta nghĩ ra cách tập bơi trên cạn với cái máy như thế này. Gọi là máy chứ cấu tạo rất đơn giản: Một thanh ngang, gắn với hai chân chống làm thành một cái "bàn". Người nằm trên thanh ngang, ấn tay kéo thả hai cái dây trước mặt, làm cho thân người trượt lên trượt xuống. Đây là cách mô phỏng động tác tay của bơi ếch. Sức nặng của cơ thể trên bàn trượt...

  • 1729