HIỆN DỊCH VỤ NÀY ĐƯỢC THAY BẰNG
Gói Phòng chống đuối nước (10 BIẾT) với "Bơi tự cứu Dịch cân kinh" 
  
Để biết thêm thông tin về hợp tác, chuyển giao công nghệ, xin liên hệ với: 
Ts. Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm E-Bơi 
Di động: 0913209540 
 
 
"E-Bơi siêu ít nước" là gói công nghệ học bơi và học chống đuối nước được E-Bơi thiết kế dành cho học sinh tiểu học (Lớp 1-5) của những vùng có khó khăn về bể bơi và điều kiện kinh tế.

"E-Bơi siêu ít nước" cho phép thực hiện 80% nội dung học bơi và phòng chống đuối trên cạn, 20% còn lại được thực hiện với nước/dưới nước nhờ các dụng cụ, thiết bị và bể bơi siêu nhỏ do E-Bơi chế tạo hoặc có thể tìm được từ thị trường tự do.
"E-Bơi siêu ít nước" cho phép giảm chi phí duy trì hoạt động của cơ sở dạy bơi xuống chỉ bằng ~ 20% chi phí duy trì hoạt động một cơ sở dạy bơi thông thường.   

"E-Bơi siêu ít nước" có thể được chuyển giao trường học, cho các công ty (TNHH, Cổ phần...), các tổ chức đoàn thể, cá nhân... có nguyện vọng kinh doanh dịch vụ bơi lội...