20/06/2009 21:21 517
Con người sinh ra không phải để chết đuối...
... hay là Tư thế "Bập bênh Bán an toàn"

Tạo hoá tạo ra con người và cho con người nhiều thứ để phòng chống chết đuối. Nhưng có sử dụng được những thứ này để bảo vệ mình hay không lại phụ thuộc vào chính khả năng suy nghĩ, khả năng sự dụng bộ óc của con người. 
 
Ví dụ, ở dưới nước, trung tâm trọng lượng - trọng tâm của người nằm ở khoảng giữa cơ thể, sát với mông, còn trung tâm của các lực nổi nằm ở phần ngực, nơi chưa hai lá phổi, khi thở sâu có thể chứa được khoảng 4 - 5 lít không khí. Trọng lực kéo người chìm xuống còn lực nổi đẩy người nổi lên. Nếu bị rơi xuống nước, tuỳ thuộc vào góc rơi, mà nước sẽ tác động vào cơ thể người theo các cách khác nhau. 

Khi cơ thể rơi thẳng đứng vào nước, trọng tâm và trung tâm nổi thẳng hàng, hướng từ dưới lên trên, nên mô-men xoay không sinh ra, và lực đẩy Ác-si-mét làm người nổi lên cũng là lớn nhất, vì tiết diện mà lực tác động vào nhỏ nhất.

Khi cơ thể rơi vào nước như hình vẽ, trọng tâm và trung tâm nổi không thẳng hàng, mô-men xoay sinh ra, mông chìm xuống, đầu nổi lên. Lúc này, lực đẩy Ác-si-mét làm người nổi lên nhỏ hơn so với trường hợp trên, bởi tiết diện mà lực tác động vào lớn hơn.

Dù rơi xuống nước ở tư thế nào, do trọng lượng và do đà rơi, lúc đầu người ta sẽ chìm xuống. Đến một độ sâu nhất định, tại đó lực đẩy Ác-si-mét triệt tiêu lực hút của trái đất và lực của đà rơi, người ta bắt đầu nổi lên. Vì khối lượng riêng của người (~ 1.1g/cm3) lớn hơn khối lượng riêng của nước (1g/cm3), nên lực đẩy Ác-si-mét chỉ đủ đẩy phần đầu nổi lập lờ dưới mặt nước Tư thế "Bập bênh Bán an toàn". Chỉ thế thôi cũng quá đủ để dùng hai tay hoặc hai chân quạt nước nhẹ nhàng đẩy mồm và mũi nhô khỏi mặt nước để thở bình thường như trên cạn. 

Khi 90% trọng lượng cơ thể mất đi dưới lực đẩy Ác-si-mét, thì chỉ cần một lực rất nhỏ cũng đủ đẩy đầu nổi lên mặt nước để thở.
 
Thế mới thấy, cứ dùng đầu nằm nhà mà nghĩ, sẽ thấy việc bị chết đuối là khá khó chứ không dễ. Thế mà vẫn có rất nhiều người bị chết đuối. Rõ ràng, là do thiếu hiểu biết. Thật không ngoa khi nói: "Tri thức là sức mạnh".

Nguồn ảnh: physicaltherapi.comNẾU BẠN (DỞ HƠI) CHƯA BIẾT BƠI NHƯNG...
 • Sợ nước còn hơn sợ uống thuốc;
 • Eo hẹp thời gian hơn cả quan;
 • Muốn ăn chơi lại sợ mưa rơi;
 • "Không có thày, đố mày học bơi";
 • Ngại là hổ làm chuyện của thỏ;
 • Muốn tự học mà không sách đọc;
 • Học mãi mà vẫn thấy rất hãi;
 • ...
 • Sao bạn không:

  "ÚM BA LA CÁ ƠI GIÚP TA"??? 
© E-Bơi 
Chia sẻ:

Bài viết khác

Định luật Ác-si-mét và PCCĐ

Định luật Ác-si-mét và PCCĐ

 • 19/06/2009 16:18
 • 661

Khi một vật rơi xuống nước, vật đó sẽ bị nước đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần nước mà vật đó chiếm chỗ. Đó là nội dung định luật Ác-si-mét mà nhiều người đã được học hồi nhỏ. Vì bị nước đẩy lên, nên khi bị nhúng trong nước, vật đó sẽ nhẹ hơn khi ở trên cạn. Vậy khi rơi xuống nước, bạn sẽ bị nước đẩy lên, chứ không phải bị dìm xuống.