23/04/2011 13:59 1315
Mẹ ơi con muốn học bơi...
Video Clip sưu tầm từ YouTube

I HAVE A DREAM                                                      MẸ ƠI CON MUỐN HỌC BƠI...

Artists: WestLife

I have a dream, a song to sing                            Mẹ ơi con biết, lội bơi từ khi 
To help me cope with anything                          Nằm trong bầu bí, mẹ mang hài nhi   
If you see the wonder of a fairy tale                   Rồi một hôm con ra đời, mặt trời như sáng hơn    
You can take the future even if you fail              Bà mừng mắt lấp lánh cười, và chim chóc hót vui
I believe in angels                                               Và mặt đất rất yên lành
Something good in everything I see                   Dìu con vững bước đi trong từng nhip chân
I believe in angels                                               Và từ khi con ra đời
When I know the time is right for me                 Mẹ bận quên không cho con luyện tập thêm 
I'll cross the stream - I have a dream                  Rồi con sợ nước, rồi con sợ bơi

I have a dream, a fantasy                                      Mẹ ơi con muốn học bơi từ khi
To help me through reality                                   Còn bé teo tý, mẹ kêu baby  
And my destination makes it worth the while      Học bơi đâu có khó gì, chỉ là chơi nước thôi 
Pushing through the darkness still another mile   Học cho nước té lên mặt, và ngâm nước, quẫy chân
I believe in angels                                                 Rồi tự nhiên con nhớ lại
Something good in everything I see                     Chuyện lội bơi rất xưa, câu chuyện trẻ thơ
I believe in angels                                                 Rồi tự nhiên con nhớ lại  
When I know the time is right for me                   Chuyện lội bơi rất xưa, là chuyện hài nhi 
I'll cross the stream - I have a dream                     Chẳng ai sợ nước - Chẳng ai sợ bơi 

I have a dream, a song to sing                               Mẹ ơi mẹ nhớ, dạy con học bơi
To help me cope with anything                             Từ khi bé tý, mẹ kêu baby
If you see the wonder of a fairy tale                      Học bơi ngay lúc tắm chậu, học trong lúc tắm sen 
You can take the future even if you fail                 Học cho nước bắn lên mặt, học ngâm nước, quẫy chân 
I believe in angels                                                  Rồi tự nhiên con nhớ lại
Something good in everything I see                      Chuyện lội bơi rất xưa, câu chuyện trẻ thơ  
I believe in angels                                                  Rồi tự nhiên con nhớ lại 
When I know the time is right for me                    Chuyện lội bơi rất xưa, là chuyện hài nhi
I'll cross the stream - I have a dream                     Chẳng ai sợ nước - Chẳng ai sợ bơi 
I'll cross the stream - I have a dream                     Mẹ ơi con muốn học bơi học bơi

                                                                               Lời chế: E-Bơi

© E-Bơi

Chia sẻ:

Bài viết khác

Học bơi nhờ

Học bơi nhờ "The Cup of Life"

  • 26/02/2011 16:46
  • 1168

Để không ai còn bị đuối nước, Nào hãy nghĩ về bơi để biết bơi, Phao là cái phổi sao ta phải cuống? Tay là mái chèo, giúp chúng ta bơi, Hãy nhớ như in trong tim, nước dâng chúng ta lên trên, Nước không dìm bạn chìm, nếu bạn không cuống lên, Hãy nhớ như in trong tim, tay quạt xuống, đầu vươn cao, Há to miệng thở vào là bạn sẽ sống thôi. Đừng có cuống lên! Đừng có cuống lên!