22/06/2013 18:18 1388
Cùng nhau... ta tập bơi

Cùng nhau ta tập bơi
Kiểu bơi đơn giản nhất 
Gọi tên Bơi tự cứu
Ta cứu chính ta thôi

Sợ chi rơi chìm sâu
"Òm om"... ngân thở khẽ 
Bong bóng khí thoát ra 
Nước sao sặc vào?

Cùng nhau ta tập bơi,
Kiểu bơi đơn giản nhất,
Gọi tên Bơi tự cúu,
Ta cứu chính ta thôi

Quạt tay vươn người lên 
Đầu nhô ra khỏi nước
Miệng há lấy hơi thôi
Quá yên tâm rồi!

Quạt tay vươn người lên 
Đầu nhô ra khỏi nước 
Miệng há lấy hơi thôi
Quá yên tâm rồi!

Chú thích: Lời chế được E-Bơi dựa trên bài hát "Cùng nhau đi Hồng binh" của Cố Nhạc sĩ Đinh Nhu.
Rất mong cố Nhạc sĩ và gia đình không giận vì mục đich "Để trẻ em Việt Nam không còn bị đuối nước".    
 

Chia sẻ:

Bài viết khác

Mẹ ơi con muốn học bơi...

Mẹ ơi con muốn học bơi...

  • 23/04/2011 13:59
  • 1316

Mẹ ơi con biết, lội bơi từ khi, nằm trong bầu bí, mẹ mang hài nhi, Rồi một hôm con ra đời, mặt trời như sáng hơn. Bà mừng mắt lấp lánh cười, và chim chóc hót vui, Và mặt đất rất yên lành, dìu con vững bước đi trong từng nhịp chân. Và từ khi con ra đời, mẹ bận quên không cho con luyện tập thêm. Rồi con sợ nước, rồi con sợ bơi.