Học bơi mùa đông
  • 18/10/2018 09:50

Học bơi mùa đông

Tại sao lại học mùa đông?
Mùa đông bơi thì rét cóng
Tại sao lại học mùa đông?
Mùa đông bơi thì đắt lắm!

  • 1288

Nhạc chờ: Thủ thỉ thù thì...
  • 05/07/2018 15:19

Nhạc chờ: Thủ thỉ thù thì...

Thủ thỉ thù thì
Cái gì nguy hiểm
Bé ơi dao kiếm
Vũ khí đồ chơi
Bể cá vàng bơi
Hồ nước giữa trời
Có thể gây họa...

  • 923

Cùng nhau... ta tập bơi
  • 22/06/2013 18:18

Cùng nhau... ta tập bơi

Cùng nhau ta tập bơi,
Kiểu bơi đơn giản nhất,
Gọi tên Bơi tự cúu,
Ta cứu chính ta thôi...

  • 1331

Mẹ ơi con muốn học bơi...
  • 23/04/2011 13:59

Mẹ ơi con muốn học bơi...

Mẹ ơi con biết, lội bơi từ khi, nằm trong bầu bí, mẹ mang hài nhi, Rồi một hôm con ra đời, mặt trời như sáng hơn. Bà mừng mắt lấp lánh cười, và chim chóc hót vui, Và mặt đất rất yên lành, dìu con vững bước đi trong từng nhịp chân. Và từ khi con ra đời, mẹ bận quên không cho con luyện tập thêm. Rồi con sợ nước, rồi con sợ bơi.

  • 1264

Học bơi nhờ
  • 26/02/2011 16:46

Học bơi nhờ "The Cup of Life"

Để không ai còn bị đuối nước, Nào hãy nghĩ về bơi để biết bơi, Phao là cái phổi sao ta phải cuống? Tay là mái chèo, giúp chúng ta bơi, Hãy nhớ như in trong tim, nước dâng chúng ta lên trên, Nước không dìm bạn chìm, nếu bạn không cuống lên, Hãy nhớ như in trong tim, tay quạt xuống, đầu vươn cao, Há to miệng thở vào là bạn sẽ sống thôi. Đừng có cuống lên! Đừng có cuống lên!

  • 1123