22/07/2018 17:06 746
Trò chơi 1 - Thoát tay Hà Bá

Mục đích: Giúp các em dùng “Trí khôn” linh hoạt ứng xử khi gặp tai nạn sông nước.
 
Chỗ chơi/Thiết bị hỗ trợ:
 • Sân rộng;
 • Phấn vẽ, Còi;
Cách chơi:
 
Giáo viên hay 1em sẽ làm trọng tài hay quản trò, 2 em đóng làm Hà Bá. Các em khác, khoảng 7 - 10 em, giả làm người qua sông, qua đò và bị Hà Bá đuổi bắt. Để không bị bắt các em có thể lựa chọn một trong các phương án sau:
 • Chạy vào các vòng tròn đã vạch sẵn (giả làm nơi đất không bị ngập) để trốn Hà Bá, nhưng khi quá 3 - 5 giây thì phải rời khỏi vòng tròn. Số vòng chỉ bằng 1/3 số người chơi và mỗi vòng chỉ được chứa tối đa 2 người. Nếu vòng nào bỗng có 3 em cùng vào thì trọng tài sẽ quyết định 1 em phải làm Hà Bá; 
 • Các em ở ngoài vòng tròn thì hoặc đứng hay chạy nhưng miệng phải ngân ngân ư ư giả là thở ra ở dưới nước để Hà Bá không bắt được, rồi tìm cách lọt vào vòng tròn. Nếu ngân hết hơi mà không lọt được vào vòng tròn thì sẽ bị Hà Bá tóm và phải trở thành Hà Bá;
 • Khi quản trò thổi còi hay hô to “đùng đùng đoàng đoàng” giả làm sấm chớp thì tất cả phải chạy vào vùng đất nông. Hai vùng nào có đông người vào hơn thì mỗi vùng phải chọn ra một Hà Bá để thay thế.  
Lưu ý: Giáo viên hoặc quản trò sẽ điều khiển/kiểm soát trò chơi. Em nào bị Hà Bá bắt, hoặc phạm luật (chưa vào vòng đất khi trời nổi sấm sét, ngừng ngân, ở trong vòng lâu quá), sẽ thay Hà Bá để chơi tiếp. Nếu nhóm ít người chỉ cần một em làm Hà Bá.
 
Kết thúc trò chơi, giáo viên sẽ cùng các em trao đổi về cách thở trong môi trường nước, cách nhận diện mặt nước hở nguy hiểm và cách phòng tránh tai nạn sông nước.
 
© E-Bơi, Giấy chứng nhận bản quyền tác giả Số 4928/2013/QTG  
 
 

    

AN TOÀN ĐUỐI NƯỚC & BƠI LỘI 
 • Cần phổ cập rộng khắp Gói 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
 • Cần nhận thức rằng biết bơi không đảm bảo an toàn đuối nước vì thế, thay vì học bơi nên  học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
 • Học Phòng chống đuối nước là việc đơn giản, không tốn kém như học bơi, gia đình nào cũng có thể tự thực hiện, không phụ thuộc vào người khác, không trở thành gánh nặng cho xã hội; 
 • "Để trẻ em không còn đuối nước", các bộ ngành liên quan cần thay đổi cách làm. Nếu vẫn cứ lấy học bơi (ếch) là trọng tâm thì bức tranh đuối nước của Việt Nam sẽ vẫn u ám dài dài;
 • Phải học PCĐN vì TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
 • NGUYÊN TẮC THOÁT ĐUỐI TỐI ƯU: CHỦ ĐỘNG TRÁNH XA CÁC  TÌNH THẾ NGUY HIỂM  


Chia sẻ: