Trò chơi 1 - Ngân thở tiếp sức
  • 24/07/2018 07:35

Trò chơi 1 - Ngân thở tiếp sức

Bình thường, ta thở ra, thở vào bằng mũi, nhưng khi bơi sẽ phải thở cách khác. Khi đầu dưới mặt nước ta nín thở, hoặc thở ra bằng mũi hay miệng, khi đầu trên mặt nước ta thở vào bằng miệng. Cách thở này là một kỹ năng rất quan trọng trong phòng chống đuối nước và bơi lội. Biết thở là biết bơi 70%.

  • 829