• 07/09/2018 13:26

Trò chơi 4 – Xem ai khỏe hơn?

Trò vật tay hay chống đẩy rất vui, có thể tổ chức thi đầu thành từng cặp để chọn ra người giỏi nhất. Học bơi mà thi vật tay hay chống đẩy thỉ hơi lạ nhưng với E-Bơi là vậy. Tham gia thôi, vui lắm!

  • 895

  • 07/09/2018 13:00

Trò chơi 3 – Lúc Cương, lúc Nhu

Dạy cho trẻ nhỏ bất kỳ thứ gì cũng nên thông qua trò chơi vì khi chơi trẻ sẽ rất vui, rất dễ thuộc bài, học mãi không bao giờ chán.

  • 788

Trò chơi 2 – Nhúng / Đập / Quạt nước
  • 06/09/2018 19:47

Trò chơi 2 – Nhúng / Đập / Quạt nước

Đúng điểm đến của lực: Có nhiều cách tác động vào nước: Đập mạnh vào nước chỉ đau tay chân; Chọc tay chân vào nước cũng ít tạo lực; Tay chân lờ vờ trong nước cũng không bơi được; Chỉ gồng tay, gồng chân quạt, đạp nước là hiệu quả nhất.

  • 832

Trò chơi 1 – Lực và Phản lực
  • 06/09/2018 16:16

Trò chơi 1 – Lực và Phản lực

Bơi, di chuyển trong nước không dễ như đi trên cạn vì nước là điểm tựa chuyển động. có lực cản lớn...
Khi muốn bơi tới trước
Phải đẩy nước ra sau
Quạt, đạp mạnh, dứt khoát / Lờ vờ bơi đi đâu?

  • 1030