07/09/2018 08:45 1275
 
Mục đích: Giúp học sinh nắm được động tác bơi tự cứu Dịch cân kinh
 
Cách chơi: Các em xếp hàng và học hát và vẩy tay lên xuống như trong video dưới đây. Tưởng tượng, khi vẩy tay xuống thì người vươn lên, đầu nhô ra khỏi nước để thở vào. 

 

 
 
 
Cùng nhau ta tập bơi
Kiểu bơi đơn giản nhất 
Gọi tên Bơi tự cứu
Ta cứu chính ta thôi
 
Sợ chi rơi chìm sâu
"Òm om"... ngân thở khẽ 
Bong bóng khí thoát ra 
Nước sao sặc vào?
 
Cùng nhau ta tập bơi, 
Kiểu bơi đơn giản nhất, 
Gọi tên Bơi tự cúu, 
Ta cứu chính ta thôi
 
Quạt tay vươn người lên 
Đầu nhô ra khỏi nước
Miệng há lấy hơi thôi
Quá yên tâm rồi!
 
Quạt tay vươn người lên 
Đầu nhô ra khỏi nước 
Miệng há lấy hơi thôi
Quá yên tâm rồi!
 
 
© E-Bơi, Giấy chứng nhận bản quyền tác giả Số 4928/2013/QTG
 
 
SÁCH THAM KHẢO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

AN TOÀN ĐUỐI NƯỚC & BƠI LỘI 
  • Cần phổ cập rộng khắp Gói 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Cần nhận thức rằng biết bơi không đảm bảo an toàn đuối nước vì thế, thay vì học bơi nên  học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Học Phòng chống đuối nước là việc đơn giản, không tốn kém như học bơi, gia đình nào cũng có thể tự thực hiện, không phụ thuộc vào người khác, không trở thành gánh nặng cho xã hội; 
  • "Để trẻ em không còn đuối nước", các bộ ngành liên quan cần thay đổi cách làm. Nếu vẫn cứ lấy học bơi (ếch) là trọng tâm thì bức tranh đuối nước của Việt Nam sẽ vẫn u ám dài dài;
  • Phải học PCĐN vì TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
  • NGUYÊN TẮC THOÁT ĐUỐI TỐI ƯU: CHỦ ĐỘNG TRÁNH XA CÁC  TÌNH THẾ NGUY HIỂM  
 
 

Chia sẻ: