11/09/2018 13:22 1035
 
Mục đích:
 
Giúp các em có cảm giác nước, làm quen với môi trường nước, làm quen với sức đẩy nổi của nước... Dù rằng thùng phuy không phải bể bơi, không phải môi trường nước hở nguy hiểm như hồ ao, sông ngòi..., nhưng nó cũng giúp các em hiểu hơn về môi trường nước.
 
Thiết bị hỗ trợ:
 
  • Vài ba chiếc thùng phuy tầm 250 lít (chỉ thích hợp cho học sinh tiểu học, hình thể trung bình) 
  • Kính bơi, khăn lau, quần áo gọn gàng khi vào nước và có bộ để thay sau khi tập
 
Cách chơi:
 
Đổ nước vào thùng phuy, cách miệng khoảng 30 cm. Giáo viên bắc ghế và đỡ một em vào thùng rồi hướng dẫn các em lấy hơi bằng miệng rồi từ từ chùng chân hụp xuống và thở ra. Lúc hết hơi lại nhô lên thở vào bằng miệng. Nếu có thể, giáo viên hướng dẫn các em quạt tay ấn nước xuống khi nhô lên cùng với lúc duỗi chân đứng lên. 
 
Chú ý:  
 
Các em chỉ được chơi trò này dưới sự giám sát của người lớn.  
 
© E-Bơi, Giấy chứng nhận bản quyền tác giả Số 4928/2013/QTG 
 
 
SÁCH THAM KHẢO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

AN TOÀN ĐUỐI NƯỚC & BƠI LỘI 
  • Cần phổ cập rộng khắp Gói 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Cần nhận thức rằng biết bơi không đảm bảo an toàn đuối nước vì thế, thay vì học bơi nên  học 10 Biết trong Phòng chống đuối nước;
  • Học Phòng chống đuối nước là việc đơn giản, không tốn kém như học bơi, gia đình nào cũng có thể tự thực hiện, không phụ thuộc vào người khác, không trở thành gánh nặng cho xã hội; 
  • "Để trẻ em không còn đuối nước", các bộ ngành liên quan cần thay đổi cách làm. Nếu vẫn cứ lấy học bơi (ếch) là trọng tâm thì bức tranh đuối nước của Việt Nam sẽ vẫn u ám dài dài;
  • Phải học PCĐN vì TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
  • NGUYÊN TẮC THOÁT ĐUỐI TỐI ƯU: CHỦ ĐỘNG TRÁNH XA CÁC  TÌNH THẾ NGUY HIỂM  
 
 

Chia sẻ: