Người phụ nữ cô đơn 13 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng lũ
  • 12/07/2018 08:53

Người phụ nữ cô đơn 13 năm dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng lũ

Năm nào cũng vậy, hễ mùa lũ chớm về miền Tây Nam Bộ thì bà Sáu lại dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Bà đi từng nhà vận động trẻ đến điểm tập bơi. Sống cô độc trong cảnh nghèo, vậy mà bà đã gắn bó với lũ trẻ ngót đã 13 mùa lũ đi qua.

  • 927