• 21/08/2018 09:45

MC Guide 7 - Biết chuyển động nữa là biết bơi 100%

Bạn biết Bơi tức là bạn có khả năng thở và di chuyển của con người trên măt nước mà không cần tới sự hỗ trợ nào; Lặn là di chuyển chìm người trong nước, còn Lội là đi chuyển mà chân chạm nước. Ở Việt Nam, văn bản của bộ ngành liên quan tới bơi lội quy định rằng, biết bơi là bơi được 25m; nổi người trong nước được 2 phút và có kiến thức phòng chống đuối nước...

  • 843

  • 21/08/2018 09:39

MC Guide 8 - Biết bơi tự cứu Dịch cân kinh

Bơi tự cứu Dịch cân kinh
Chỉ là giữ thằng thân mình vẩy tay
Tập như thể dục hàng ngày
Khi rơi xuống nước bơi ngay sợ gì

  • 852

MC Guide 9 - Biết cứu đuối nước & Thoát hiểm
  • 21/08/2018 09:37

MC Guide 9 - Biết cứu đuối nước & Thoát hiểm

Gặp người bị nạn nơi sông
Nếu không bơi giỏi thì không nên liều
Nhanh chân, nhanh miệng ta kêu
Gọi người đến cứu là điều khôn ngoan...

  • 729

  • 20/08/2018 15:49

MC Guide 10 - Biết sơ cấp cứu người đuối nước

Mục đích của Sơ cấp cứu là: - Cứu sống nạn nhân; - Ngăn không cho tình trạng xấu đi và - Thúc đẩy quá trình hồi phục
Quy tắc Thời gian Vàng trong SCC: Sau khi ngưng thở, tìm sẽ ngừng đập ngay và sau 4 phút, não sẽ bị tổn thương, nạn nhân sê sống thực vật. Nếu bị ngưng thở sau 10 phút, não sẽ chết và nạn nhân không thể hồi phục (chết đuối).

  • 869