17/11/2018 11:15 1435
DỰ KIẾN Kế hoạch PCĐN 2019
1- LẬP VDPA (Vietnam Drowning Prevention Association). 
Vụ này cần Nhà nước phê duyệt nên eboi sẽ lập Team tìm hiểu, triển khai một số đầu mục:
- Thủ tục, điều kiện pháp lý xin lập hội (Ban vận động, Điều lệ, Đại hội, Trụ sở, Tài chính, kế hoạch hoạt động...)
- Xem xét khả năng lập các Hội Pcdn địa phương như tỉnh huyện xã.
Vụ này ko dễ vì phụ thuộc vào ai thì ai cũng biết là ai đấy, nhg ko thử thì ko biết được!
2 - THIỆN NGUYỆN DẠY PCĐN
- Lập nhóm Thiện nguyện dạy Pcdn
- Kêu gọi tài trợ
- Đào tạo giảng viên 
- Tổ chức dạy Gói 10 Biết trong Pcdn ở một số tỉnh thành hay tổ chức có nhu cầu.
Cái này trong tầm tay của dân đen! 
Quý 1/2019 sẽ bắt đầu làm ở Hà Nội. Các Quý sau đó sẽ làm ở các tỉnh khác tùy thuộc tình hình.
3 - ĐƯA BƠI TỰ CỨU lan tỏa trong và ngoài nước
- Tiếp cận WHO Việt Nam
- Tiếp cận WHO của một số nước có nhiều trẻ đuối nước như VN
- Tiếp cận các Tổ chức Pcdn Quốc tế khác 
Cái này trong tầm tay của eboi.
4 - TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ PCDN
- Phát triển mạng lưới hội viên và nhgx quan tâm tham gia truyền thông, chia sẻ kiến thức pcdn và tham gia hỗ trợ các công việc trên.
Cái này trong tầm tay dân đen nếu dân đen ko lười!
XIN MỌI NGƯỜI GÓP Ý, BỔ SUNG Ạ

Chia sẻ: