8 tháng nhìn lại (2019)
  • 31/08/2019 10:55

8 tháng nhìn lại (2019)

Về truyền thông, E-Bơi đang lọ mọ học làm Vlog, học vẽ, học nhạc... để chất lượng truyền thông tốt hơn. Hiện E-Bơi đang tìm thêm nhà tài trợ để in sách phát miễn phí cho các vùng có trẻ bị đuối nước nhiều. Ai hảo tâm giơ tay. Ai có sáng kiến gì cứ nói ạ!

  • 992

DỰ KIẾN Kế hoạch PCĐN 2019
  • 17/11/2018 11:15

DỰ KIẾN Kế hoạch PCĐN 2019

LẬP VDPA (Vietnam Drowning Prevention Association). Vụ này cần Nhà nước phê duyệt nên eboi sẽ lập Team tìm hiểu, triển khai một số đầu mục:
- Thủ tục, điều kiện pháp lý xin lập hội (Ban vận động, Điều lệ, Đại hội, Trụ sở, Tài chính, kế hoạch hoạt động...)
- Xem xét khả năng lập các Hội Pcdn địa phương như tỉnh huyện xã...

  • 1436