Trẻ nhỏ học bơi: Bơi trườn sấp (sải)
  • 21/06/2009 14:37

Trẻ nhỏ học bơi: Bơi trườn sấp (sải)

Việc hô hấp trong bơi trườn sấp vẫn theo nguyên tắc: Dưới nước thở ra bằng mũi, trên mặt nước thở vào bằng miệng. Cụ thể là, trong một nhịp bơi, khi tay trái vung ra trước, tay phải quạt nước về phía sau, toàn thân người bơi sẽ nghiêng về bên trái, mặt và miệng sẽ nghiêng về phía phải và nổi lên trên mặt nước. Đó là lúc thở vào bằng miệng. Rồi đầu lại chìm xuống nước và...

  • 953Trẻ nhỏ học bơi: Lật mình để thở
  • 07/06/2009 18:18

Trẻ nhỏ học bơi: Lật mình để thở

Lật mình để thở là một kỹ năng quan trọng khi cơ bắp chưa phát triển

  • 573