02/01/2010 18:18 1723
Cải thiện kỹ thuật bơi trườn sấp
Muốn bơi trườn sấp tốt, hãy cố gắng làm sao đó thân người lướt trong nuớc như một chiếc thuyền độc mộc với hai mái chèo hai bên là các cánh tay. Muốn như thế, cần luôn giữ thân người nằm song song mặt nước, và khi một tay quạt nước, tay kia phải vươn dài phía trước mặt tạo với toàn thân người và chân thành một chiếc thuyền hẹp bản với tiết diện ngang nhỏ nhất để giảm lực cản của nước.


Video Clip từ YouTube

Trong bơi trườn sấp, chân có thể vẩy theo các nhịp khác nhau: chậm 2, trung bình 4, nhanh 6. Vẩy chậm có thể là quạt tay và vẩy chân cùng phía hoặc quạt tay và vẩy chân khác phía. Vẩy chân tốt sẽ giữ phần chân và thân nằm song song mặt nước, khi đó quạt tay kéo nước mạnh người sẽ lướt tới trước như chiếc thuyền độc mộc. Phối hợp chân tay tốt lực cản nước nhỏ, bơi không tốn sức. Rõ ràng, "Nghĩ về bơi để biết bơi" là vậy. 


  • Biết mình;
  • Biết nước;
  • Biết bản chất chuyển động bơi lội; 
  • Biết cách hít thở khi bơi lội;  
  • Biết cách thả nổi & thư giãn;
  • Biết cách bơi chìm đầu (Lặn);
  • Biết chuyển động DỊCH CÂN KINH;
  • Biết chuyển động CÁ HEO (DOLPHINE). 
Và luôn nhớ

BÌNH TĨNH THÌ NỔI - HOẢNG LOẠN THÌ CHÌM


© E-Bơi


Chia sẻ:

Bài viết khác

So sánh giữa Jones, Phelps và HLV TI

So sánh giữa Jones, Phelps và HLV TI

  • 02/01/2010 18:09
  • 1692

Mấy tay vận động viên này bơi quá khá, E-Bơi khó có thể so sánh xem ai hơn ai điểm nào. Nhưng cảm tính thì E-Bơi vẫn thích kiểu bơi của TI Coach hơn vì cách rút tay và đưa tay vàl nước của cha này hầu như không làm mặt nước xáo động. E-Bơi thích kiểu bơi nhẹ nhàng, bơi mà như không bơi, không bơi mà bơi. Tất nhiên đây chỉ là bơi biểu diễn, "Bơi trường sấp Thiền"...