Hagiwara Tocomo bơi trườn sấp
  • 25/05/2009 21:47

Hagiwara Tocomo bơi trườn sấp

Nếu quan sát hai kiểu bơi trườn sấp và bơi bướm, bạn sẽ thấy kiểu quạt tay trong cà hai loại bơi này khá giống nhau với quỹ tích chuyển động của từng bàn tay trong như sau: Lúc đầu tay quạt chếch sang, tiếp đó gập khuỷu kéo nước, duỗi khuỷu ép, vuốt nước nước ra sau rồi vòng lên cao, thoát khỏi mặt nước đưa ra trước. Sự khác biệt ở đây là khi bơi bướm, hai tay luôn quạt giống nhau, hoặc cùng ở trên mặt nước, hoặc cùng ở dưới...

  • 991