Hỏi đáp

Học thôi
Mời bác tìm hiểu ở đây:

http://www.eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279

Trân trọng
Bạn lên mạng hỏi anh Google là biết. Giá cả tùy nơi. Phải đặt vì người ta ko có sẵn mắt kính vừa với số của bạn. Đắt hơn kính thường là chắc rồi.
Bạn có thể đặt mua kính bơi cận, phải đợi hơi lâu và tất nhiên là đắt hơn kính bình thường. Dùng kính bơi cận tốt hơn bạn ạ.
Bạn vào đây đăng ký nhé:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Bạn đăng ký ở đây nhé:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Mời bạn đăng ký ở đây:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Mời bạn đăng ký ở đây:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279