Hỏi đáp

Bạn tìm hiểu một số link sau liên quan tới việc bơi lội của người khuyết tật, giả khuyết tật :
- http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewNews&CateID=243&NewsID=1251
- http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewNews&CateID=243&NewsID=1265
- http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewNews&CateID=243&NewsID=1414

Nếu bạn muốn nhận bài, hãy đọc và làm theo hướng dẫn ở link sau
- http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279

Khi chân trái bị liệt bạn phải bơi bằng hai tay là chính (bơi tới và vươn thở), chân còn lại có thể giúp giữ thăng bằng.
Chị gọi lại cho E-Bơi vào đầu tháng 4/2012 nhé
Mời bạn tìm hiểu và đăng ký học ở đây:
http://www.eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Trân trọng
Mời bạn tìm hiểu và đăng ký học ở đây:
http://www.eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Trân trọng
Mời bạn tìm hiểu và đăng ký học ở đây:
http://www.eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Trân trọng
1 - Bạn xem 2 cái link dưới đây nhé:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewNews&CateID=246&NewsID=1209 và
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewNews&CateID=246&NewsID=1308
2 - Hiện eboi chưa mở chi nhánh tại HCM bạn ạ
Mời bạn tìm hiểu và đăng ký học ở đây:
http://www.eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Trân trọng