Hỏi đáp

Mời bạn tìm hiểu và đăng ký học ở đây:
http://www.eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Trân trọng
Mời bạn tìm hiểu và đăng ký theo link này:

http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Chào chị,
Mời chị tìm hiểu thông tin về đăng ký và nhận bài trong link dưới đây:

http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Hi,
Nếu muốn nhận tài liệu học bơi, bạn tìm hiểu thông tin trong này nhé:

http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Hi,

Nếu bạn muốn nhận tài liệu học bơi thì tìm hiểu với link sau:

http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Mời bạn đăng ký ở đây:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Mời bạn đăng ký ở đây:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=279
Bạn hỏi một lúc nhiều thứ quá, từ thở, tới đập chân, quạt tay, và thực tế bạn bơi được một đoạn là hết hơi chứng tỏ bạn học ko có cơ bản tý nào. Khuyên bạn: Trước hết học thở rồi tới thả nổi, tiếp đó, đập chân, quạt tay rồi mới phối hợp từng miếng với nhau.

Bạn xem các clips về bơi trườn sấp để học theo nhé:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=99

Và đây là cách học bơi bằng trí khôn:
http://eboi.vn/Default.aspx?Mod=ViewCategory&CateID=243